Feenstra – SGR en calamiteitenfonds

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Feenstra Rijn Lijn B.V. (KvK nr. 09049903) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. 

Consumentenbijdrage aan SGR 

Om er voor te kunnen zorgen dat Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) u als consument kan blijven beschermen tegen faillissementsrisico’s wordt op alle boekingen een consumentenbijdrage SGR van € 5,- p.p. in rekening gebracht. Zo kunt u onbezorgd op reis blijven gaan.

Calamiteitenfonds

Feenstra Rijn Lijn B.V. (KvK nr. 09049903) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.